Bestuur

Het koor van de Haagse Dominicus is een vereniging, met eigen statuten en huishoudelijk reglement. Eenmaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door het bestuur, in samenspraak met de koorleiding.

Voorzitter: Annerie Boekhout, tel. 070-3642016
Secretaris: Karin de Vries, tel. 06-24933450
Penningmeester: Henk Wubben, tel. 070-3454433

Financiën:
De koorleden betalen contributie. Deze bedraagt € 85,- per jaar.