Haagse Dominicus

De Haagse Dominicus is in februari 2010 ontstaan uit een initiatief van een groep mensen die liturgie wilden vieren over de scheidslijnen van de bestaande kerken heen; vieringen waarin ruimte is voor een creatieve invulling en vormgeving, met eigentijdse aansprekende liederen en teksten.

De Haagse Dominicus stelt zich ten doel een open oecumenische geloofsgemeenschap te vormen voor jong en oud, met en zonder kerkelijke achtergrond. De vieringen staan gericht op verdieping en verheldering van de fundamentele vragen van mens en samenleving vanuit een bijbels perspectief.

Iedere eerste en derde zondag van de maand wordt er een viering gehouden in kerk- en buurthuis Bethel in de Thomas Schwenckestraat 30 te Den Haag. De vieringen beginnen om 10.30 uur, er wordt ingezongen vanaf 10.00 uur.

Zie voor meer informatie www.haagsedominicus.nl.