Historie

Het Jenhka koor uit Den Haag heeft aan de basis gestaan van het koor van de Haagse Dominicus. Een korte geschiedenis:

 

Oprichting

Het Jenhka koor is in oktober 1968 opgericht door broeder Lex Weiler. Het was een koor voor kinderen en mannenstemmen in de Agneskerk aan de Beeklaan in Den Haag. Het  Jeugd- EN HerenKoor Agnes (kortweg JENHKA genaamd), heeft vanaf haar oprichting de liederen gezongen van Huub Oosterhuis.

 

Jaren ’70
Het koor zong niet alleen in de gezinsvieringen op de zaterdagavond in de Agneskerk, maar vanaf 1970 ook tijdens zondagsvieringen in zieken- en verzorgingshuizen, waaronder het Westeinde ziekenhuis. Jenhka groeide uit naar een koor van ruim 80 leden (waarvan ca. 50 kinderen). Naast het zingen werden er allerlei activiteiten georganiseerd, waarvan Lex Weiler (‘broeder Valerius’) de grote initiator was. Een voorbeeld zijn de jaarlijkse zomerkampweken voor de kinderen op het buitenverblijf ‘de Schark’ in Maastricht.

 

 

 


Jaren ’80
Het koor ontwikkelde zich tot een gemengd koor met vier zangpartijen. Dirigent en tevens oprichter Lex Weiler nam na 15 jaar afscheid van het koor. Organist Tharsis van Lith was al eerder opgevolgd door pianiste Zr. Monique Galema. Na een korte tussenpose, waarbij de honneurs werd waargenomen door enkele koorleden, werd Malcolm Davies de nieuwe dirigent van het koor. Toen eind jaren ’80 ook de wekelijkse gezinsvieringen uit de Agneskerk verdwenen, ging het koor nog maar twee keer per maand zingen, op de eerste zondag in de Agneskerk en op de derde zondag in het Westeinde ziekenhuis. Het aantal koorleden nam in die periode aanzienlijk af.

 

 

 

Jaren ’90
Deze periode kenmerkt zich door opnieuw de nodige veranderingen. Zo werd Malcolm Davies opgevolgd door Anja van der Maten. Zij combineerde het dirigeren met haar studie hobo aan het Conservartorium in Den Haag. Aan de piano werd Zr. Monique Galema opgevolgd door Mia Toneman. In 1997 werd Jan Hulsbergen de nieuwe (huidige) dirigent van het koor. Hij was al lid van het koor sinds 1975 en daarmee bekend met het liederenrepertoire. Dat repertoire werd aangevuld met liederen van het Nieuw Liedfonds en liederen uit de Amsterdamse Dominicus. In 1998 verschijnt een cd b.g.v. het 30 jarig bestaan van het koor (in 2003 en 2008 volgen achtereenvolgens een cd met kerstliederen en opnieuw een jubileum cd).

 

 

Jaren ’00
In 2003 werd afscheid genomen van de Agneskerk en werd de Elandstraatkerk de vaste thuisbasis van het koor. Daar verzorgde Jenhka de zang bij de maandelijkse Woord- en Communievieringen. De komst naar de Elandstraatkerk zorgde voor nieuw elan. Zo werd tijdens de Kerst en Pasen aan parochianen gevraagd om mee te zingen als gelegenheidszanger tijdens de bijzondere vieringen. Dat zorgde er voor dat er ook weer nieuwe zangers lid werden van het koor. Vanaf 2007 werd er gezongen bij de maandelijkse 'Kapelvieringen' in het Stadsklooster. Deze waren een initiatief van oprichter Lex Weiler. Op 22 februari 2009 zingt Jenhka, b.g.v. haar 40 jarig jubileum, tijdens de Eucharistieviering van het Mediapastoraat (KRO/RKK) in IJsselstein.

 

 

Jaren ’10
In 2010 stond het Jenhka koor aan de basis van de oprichting van de Haagse Dominicus, waar het samen met de zanggroep Lukas/Ekklesia de maandelijkse oecumenische diensten ondersteunde in de Lukaskerk aan het Om en Bij. Samen met deze zanggroep werd ook al muzikale steun gegeven aan de Haagse Lieddagen in de Boskant, in navolging op de lieddagen in Amsterdam. Met de komst in 2012 van Julia Urinyova als nieuwe pianiste van het koor, werden nieuwe muzikale uitdagingen aangegaan. Niet onvermeld mag blijven dat de nieuwe psalmteksten van Oosterhuis en de muziek van Antoine Oomen en Tom Löwenthal daarbij ook veel nieuwe energie gaven.

 

 

2015
In aanloop naar 2015 werd de clustering van parochies in Haaglanden Noord – waar ook de Elandstraatkerk toe behoorde – een feit. Een gevolg hiervan was dat de Woord- en Communievieringen uit de Elandstraatkerk verdwenen. Tegelijkertijd ging de Haagse Dominicus verhuizen naar de Bethel in de Thomas Schwenckestraat en werd het aantal vieringen uitgebreid naar twee keer per maand. Daarop besloot het koor om zich m.i.v. Pasen 2015 volledig te richten op de Haagse Dominicus.

 

 

 

In bijna 50 jaar is er veel veranderd. Toch is één constante factor steeds gebleven: het enthousiast zingen van een eigentijds Nederlandstalig liturgisch repertoire!