Over ons

Het koor van de Haagse Dominicus is een vierstemmig koor en telt ongeveer 35 leden. Het koor is in 2015 ontstaan uit het Jenhka koor, dat sinds de oprichting van de Haagse Dominicus de vieringen heeft ondersteund, samen met de zanggroep Lukas/Ekklesia. Het koor staat onder leiding van Jan Hulsbergen en wordt op piano begeleid door Javier Krohn.

 

We zingen Nederlandstalige liederen ter ondersteuning van de vieringen van de Haagse Dominicus. Daarbij wordt ons repertoire in grote mate bepaald door de vernieuwende liedteksten van theoloog/dichter Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Maar ook andere vernieuwende liederen, zoals die van het Nieuw Liedfonds, worden graag gezongen. Door deze liederenkeuze dragen wij bij aan een eigentijdse liturgie.

 

Naast de reguliere vieringen in de Haagse Dominicus, zingen we ook bij bijzondere vieringen, bijvoorbeeld rondom Pasen en Kerstmis. Daarnaast wordt er gezongen bij bijzondere projecten en concerten, zoals:

  • een lieddag, waarin nieuwe liederen worden ingestudeerd en toegelicht;
  • een concert bij gelegenheid van een bijzonder evenement;
  • een optreden tezamen met gastzangers of bijzondere muzikale begeleiding.

De koorrepetities zijn wekelijks op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.

We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Vooral heren zijn meer dan welkom.
Ieder die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd om een tijdje mee te zingen, zodat je kunt ervaren of je je bij ons thuis voelt. Heb je interesse, meld je dan aan bij de dirigent, bijvoorbeeld na afloop van een viering of kom gerust eens langs op een repetitie-avond. Bij bijzondere gelegenheden kun je soms als gastzanger meezingen. Je maakt dan een aantal repetities mee en de betreffende uitvoering. Ook dit is een goede manier om met het koor kennis te maken. Gedurende de kennismakingstijd wordt een stemtest afgenomen. We gaan er van uit dat een periode van drie maanden voldoende is om te bepalen of je lid van het koor wil en kan worden.