Repertoire

Wij zingen Nederlandstalige liederen ter ondersteuning van de liturgische diensten. De liedteksten van theoloog-dichter Huub Oosterhuis, met composities van Antoine Oomen en Tom Löwenthal, vormen de kern van ons repertoire.

 

Het repertoire wordt niet alleen bepaald door de liederen van Oosterhuis. Al geruime tijd is ook de stichting Nieuw Liedfonds actief. Dit liedfonds stimuleert het gebruik van teksten en muziek van vrouwelijke dichters en componisten in de liturgie. Diverse liederen van het Nieuw Liedfonds zijn inmiddels gemeengoed geworden in de diensten van de Haagse Dominicus.

 

In de loop van de tijd zijn steeds nieuwe liederen tot stand gekomen of bestaande liederen van nieuwe composities voorzien. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet, waardoor ons repertoire eigentijds blijft. Door deel te nemen aan de lieddagen die het Nieuwe Liefde Leerhuis in Amsterdam jaarlijks organiseert, blijven we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

 

Wij streven ernaar het gezamenlijk zingen van koor en kerkgemeenschap te bevorderen. Eenstemmige liederen worden als regel dan ook gezamenlijk gezongen. Maar ook in de uitvoering van de liederen met een meerstemmige zetting wordt de kerkgemeenschap gestimuleerd de ‘volkspartij’ mee te zingen. Voorafgaand aan elke dienst worden de liederen met de kerkgemeenschap geoefend.

 

Zowel door het eigentijdse repertoire, als door het betrekken van de kerkgemeenschap bij de zang, draagt het koor zijn steentje bij in de vernieuwing van de liturgie.