Steun ons

Het koor van de Haagse Dominicus is financieel selfsupporting en is daardoor mede afhankelijk van donaties en giften. Hiermee wordt bijvoorbeeld nieuwe muziek aangeschaft. We stellen het zeer op prijs als je ons financieel wil steunen!

 

Je kunt een bijdrage overmaken op IBAN NL08 INGB 0001 7153 21, t.n.v. penningmeester Jenhka.